2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE

İçindekiler

Makaleler

Cokriging Yönteminin Tarla Kapasitesi Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Öz PDF
Tülay TUNÇAY, Oğuz BAŞKAN, İlhami BAYRAMİN, Şeref KILIÇ, Orhan DENGİZ
Patates’te Hassas Damla Sulama Programlarının Yapılmasında Toprak Nem Sensörlerinin Kullanılması Öz PDF
ALi İbrahim AKIN, Levent Abdullah ÜNLENEN
Kompost Ahır Gübresi ve Kükürt Uygulamalarının Kireçli Alkalin Toprakta Yetiştirilen Fasulye Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi Öz PDF
Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR
Eskişehir Koşullarında Damla Sulama İle Sulanan Şekerpancarında “Su Verim İlişkileri, Su Tüketimi ve Su Kullanım Etkinliği” Öz PDF
Demet UYGAN
İklim Değişikliğinin Aydın Yöresinde Toprak Nemi Üzerindeki Etkileri ve SWAP Modeli ile Simülasyonu Öz PDF
Yıldırım KAYAM, Gönül Bilgehan AYDIN
EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Öz PDF
Ayten NAMLI, Muhittin Onur AKÇA, Hanife AKÇA
Gidya ve Poliakrilamid Uygulamalarının Farklı Tekstürdeki Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri Öz PDF
Gonca YÜCE, Tuğrul YAKUPOĞLU
Karbon / Azot Oranının Organik Toprakların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi Öz PDF
Rawaz Khasro QADER, Hüseyin DİKİCİ, Ömer Faruk DEMİR
Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi Öz PDF
Kadir UÇGUN, Mesut ALTINDAL, Murat CANSU