Cilt 5, Sayı 2 (2016)

Toprak Su Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Bazı Inceptisol ve Entisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısı Arasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi Öz PDF
İmanverdi EKBERLİ, Orhan DENGİZ
Farklı Çinko Uygulamalarının Aspir Bitkisinin Verimi ve Çinko Alımı Üzerine Etkisi Öz PDF
Nurdilek GÜLMEZOĞLU, Zehra AYTAÇ
Çanakkale İli Karamenderes Alt Havzası Taşkın Ovasının Çeltik Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Arazi Değerlendirmesi Öz PDF
Timuçin EVEREST, Hasan ÖZCAN
Tagetes patula L. Bitkisinin Fitoremediasyon Amaçlı Kullanım Potansiyelinin Su Kültürü Koşullarında Araştırılması Öz PDF
Hatice DAĞHAN
Buğday Bitkisine Uygulanan Farklı Miktarlarda Leonarditin Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi Öz PDF
Betül KOLAY, Songül GÜRSOY, Özlem AVŞAR, Nurettin BAYRAM, Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, Salih AYDEMİR, Hüsnü AKTAŞ
Elma Çeşitlerine Yapraktan Bor Uygulamasının Bitkinin Mineral Beslenmesiyle Meyvenin Verim ve Kalitesine Etkisi Öz PDF
İbrahim ERDAL, Şevkiye Armağan TÜRKAN
Tohuma Çinko Uygulama Metodunun Su Kültürü Koşullarında Mısırın Kuru Madde Verimi ve Çinko Konsantrasyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Öz PDF
Ayfer ALKAN TORUN, Abdullah ER, Halil ERDEM, Bülent TORUN
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Çay Bitkisi (Camellia sinensis L.) Yaşlı Yapraklarının Su Ekstraktı, Toplam Kül, Toplam Polifenol, Kafein ve Ham Selüloz İçerikleri Öz PDF
Murat Ali TURAN, Meriç BALCI, Mehmet Burak TAŞKIN, Zuhal KALCIOĞLU, Mahmut Reşat SOBA, Nihat MÜEZZİNOĞLU, Emre Can KAYA, Pınar ÖZER, Ali KABAOĞLU, Süleyman TABAN
İkinci Ürün Silajlık Mısırda Maksimum Net Geliri Sağlayan Sulama ve Azot Fertigasyon Stratejileri Öz PDF
Ramazan YOLCU, Neşe ÜZEN, Öner ÇETİN
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Durumları Öz PDF
Meriç BALCI, Mehmet Burak TAŞKIN, Emre Can KAYA, Mahmut Reşat SOBA, Pınar ÖZER, Ali KABAOĞLU, Murat Ali TURAN, Süleyman TABAN