Cilt 5, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Tekirdağ Merkez İlçesindeki Bazı Akarsu Yataklarındaki Toprakların Özellikleri Öz PDF
Bahadır ATMACA, Duygu BOYRAZ ERDEM
Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi Öz PDF
Ali İMAMOĞLU, Muhammed BAHADIR, Orhan DENGİZ
Effects of Different Organic Soil Amendments on Yield Parameters of Brassica rapa L. subsp. sylvestris Öz PDF
Halil İ. F. KON, Lina AL BITAR, Hailemelekot T. KIDANE, Justyna WIECZYNSKA, Sereen B. ZEİN EL DEEN
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Harran Ovasında Farklı Drenaj Yönetimlerinin Su Kazanımı, Tuz Dengesi ve Bitki Besin Element Kayıplarına Etkisi Öz PDF
İdris BAHÇECİ
Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi Öz PDF
Zehra AYTAÇ, Nurdilek GÜLMEZOĞLU, İmren KUTLU, İnci TOLAY
Fasülye Bitkisinin (Phaseolus vulgaris L. var. nanus) Demirli Gübrelemeye Responsu ile Toprakların Kloroz İndis Değerleri ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkiler Öz PDF
Havva Sera ŞENDEMİRCİ, Ahmet KORKMAZ, Güney AKINOĞLU
Rainwater Harvesting for Urban Ecology: Mustafa Uysal Park Case Öz PDF
Orhun SOYDAN, Ahmet BENLİAY