Cilt 1, Sayı 1 (2012)

Toprak Su Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Kadmiyum İle Kirlenmiş Toprakların Fitoektraksiyonla Arıtımında Transgenik Tütün Bitkisinin Kullanımının Araştırılması Öz PDF
Hatice Dağhan, N. Köleli, V. Uygur, M. Arslan, D. Önder, V. Göksun, N. Ağca
Çinko Uygulamasının Bazı Çeltik Çeşitlerinde Verim ile Tanede Çinko, Fosfor ve Fitin Asidi Konsantrasyonuna Etkisi Öz PDF
Hesna Özcan, Süleyman Taban
Bitki Beslemede Sürdürülebilir Yönetim Stratejisi ve Gübre Etkinlik Parametreleri Öz PDF
Mehmet Rüştü Karaman, Metin Turan
Ovaçay Havzasındaki Akiferlerin Kirliliğe Duyarlılığının Belirlenmesinde Yeraltısuyu Seviye Değişimlerinin Etkisi Öz PDF
Oğuz Demirkıran
Buğdayda Kadmiyumun Toksiklik Sınırının Belirlenmesi ve Bazı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz PDF
Kadriye Kalınbacak, İlknur Yurdakul, İbrahim Gedikoğlu
Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Yıkama Oranı Uygulamalarında Profil Tuzluluğunun Değişimi Öz PDF
Engin Yurtseven, Hasan S. Öztürk, Sertan Avcı, Suzan Altınok, M.Fatih Selenay
İklimsel Değişikliklerin Pamuk Üretimine Etkilerinin İncelenmesi Öz PDF
Alper Baydar, Rıza Kanber