Okuyucular için bilgi

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Yayım Kurulu’nun sorumluluğunda yılda iki kez yayınlanan Toprak Su Dergisi (Soil Water Journal), değerli bilim insanlarının katkıları ile hakemli bir dergi olarak yayınlanmaktadır. Toprak Su Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve yeni bulguları içeren makaleleri daha fazla sayıda okuyucuya ulaştırmak, toprak ve su kaynakları hakkında bilimsel çalışmaları paylaşarak farkındalığı artırmak amacını taşır.