TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 2 (2020)

Water Quality and Two-Way Effects in Terms of Animal Production

Mesut YILDIRIR

Öz


Hayvansal üretim için güvenilir ve iyi kalitede içme suyu kullanımı temel gereksinimdir. Hayvansal üretimin çevresel etkileri açısından yüzey akışı ve su kaynaklarını kirletmesi önemlidir. Ankara ilinde üç yıl sürede gerçekleştirilen (2017-2019) toplam 628 adet su analizi hayvansal üretim açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca bölgede hayvansal üretim ve gübre yönetimi su kaynaklarına potansiyel etkileri bakımından değerlendirilmiştir. Fiziko-kimyasal özellikleri bakımından sularda; toplam çözünmüş katı madde (TDS), pH, kalsiyum, sodyum, magnezyum, sülfat ve bor değerleri incelenmiştir. Genel TDS ortalaması 1003,07±75,54 mg/l bulunmuştur. TDS değerlerinde riskli olarak bildirilen 3.000 mg/l üzerinde 36 örnek (5.7%) belirlenmiştir. Hayvancılık açısından riskli olacak oranlar; sülfat için %4,9 (>1.000 mg/l); pH için %1,0 (>9,0) ve bor için %7,5 olarak belirlenmiştir. TDS risk grubu açısından oranlar düşük bulunmuştur. Bor oranlarında üst limiti geçen değerler ise yüksektir. Ankara ili için ortalama hayvancılık birimi (LU) Türkiye ortalamasına yakın 0,25 LU/ha ve toplamda Türkiye’nin toplam 16,02 milyon LU birimi içerisinde 560.838 LU olarak belirlenmiştir. Hayvancılık yoğunluğu ilçeler arasında 0,08 LU/ha ile 0,75 LU/ha arasında değişiklik göstermiştir. Özellikle yüksek yoğunluklu alanlarda gübre depoları gözlenmeli, planlama yapılmalı ve su kaynakları üzerinde etkilerinin azaltılması için mecburi önlemler alınmalıdır.

Tam Metin: PDF