TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 2 (2020)

Farklı Fertigasyon Teknikleri ve Su Kısıntısı Koşullarında Domates Bitkisinin Su Verim İlişkilerinin Belirlenmesi

Alper BAYDAR, Mustafa ÜNLÜ

Öz


Damla sulama sistemlerinde sulama suyu ve gübrenin birlikte uygulandığı fertigasyon tekniklerinin başarısı gübrenin bitkiye iletim şekli ve konsantrasyonun zaman içerisindeki dağılımına bağlıdır. Özellikle iklimsel değişikliklerin su kaynakları üzerinde olumsuz etkileri dikkate alındığında, su kısıntısı koşulları ile birlikte gübreleme bitki gelişimi için daha da önemli bir hal almaktadır. Çalışmada enjeksiyon pompası (F1), ventüri (F2) ve basınç farkı (F3) fertigasyon teknikleri ile I100, I70 ve I50 sulama konularının domates bitkisinin su verim ilişkileri üzerindeki etkileri belirlenmiştir. 2014-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın 2014 (birinci deneme yılı) sonuçlarına göre domates bitkisinde en yüksek verim F1 enjeksiyon pompası yöntemi ve I100 tam sulama konusunda 4875 kg da-1 olarak elde edilmiştir. F2 ventüri I100tam sulama konusunda 584.7 mm şeklinde en yüksek mevsimlik bitki su tüketimi değeri elde edilirken, en yüksek sulama suyu miktarı 397.7 mm mm olarak I100 tam sulama konularında tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF