TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 2 (2020)

Sodyumlu Sulama Sularının Toprak Tuzluluk Değişimine Etkisi

Ayşe ERTAŞ PEKER, Hasan Sabri ÖZTÜRK

Öz


Sodyum içeren sulama sularının kullanımı, toprakların sodyum içeriklerinin artmasına neden
olmaktadır. Bu çalışmada, Na+ içeren sulama sularının kullanımı sonucunda, topraktaki pH ve EC
değerlerinin izlenmesi amaçlanmıştır. Deneme tarla koşullarında, üç tekerrürlü ve beş uygulama olacak şekilde yürütülmüştür. EC değerleri

Tam Metin: PDF