TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 2 (2020)

Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Makro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Toprak ve Bitki İlişkileri

Aişe Deliboran, Muzaffer Kerem Savran, Özgür Dursun, Önder Eralp, Tülin Pekcan, Hatice Sevim Turan, Erol Aydoğdu, İdris Çılgın, Handan Ataol Ölmez, Şule Savran, Ferişte Öztürk Güngör, Ayşen Yıldırım, Abdullah Suat Nacar

Öz


Bu çalışma, Muğla ilinde zeytin yetiştiriciliği yapılan toprakların ve zeytin bitkisinin bor ve makro elementler yönünden beslenme durumunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla Muğla ili Datça, Köyceğiz, Milas, Ula, Seydikemer ilçelerinden toplam 125 bahçeden toprak ve yaprak örnekleri eş zamanlı olarak alınmıştır. Toprak örneklerinde; tekstür, pH, EC, kireç, organik madde, ekstrakte edilebilir P, K, Ca, Mg, Na; yaprak örneklerinde ise toplam P, K, Ca ve Mg analizleri yapılmıştır. Araştırma alanı topraklarının büyük çoğunluğu kumlu-tın ve killi-tın bünyeye sahiptir, organik madde içeriği düşüktür. Hafif alkalin, nötr ve orta asit özelliğine sahip topraklar tuzsuz sınıfında yer almıştır ve büyük çoğunluğu yüksek kireç içermektedir. Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre; Araştırma alanı topraklarında B, P, K açısından ciddi beslenme sorunlarının yaşandığı tespit edilmiştir. Ca ve Mg bakımından da çok ciddi oranda olmasa da beslenme sorunlarının yaşandığı saptanmıştır. Ayrıca toprağın besin maddesi miktarları ile yapraktaki besin maddeleri arasında güvenilir düzeyde korelatif ilişkiler elde edilmiştir. Muğla ilinde gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları dikkate alındığında, etkili gübreleme programı, yöntemi ve zamanının son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Zeytin tarımında kaliteli ve yüksek verimli üretim; dengeli gübreleme, organik gübre ilavesi ve diğer teknik uygulamalarla ilgilidir.

Tam Metin: PDF