TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 2 (2020)

Mısır ve Ceviz Yetiştirilen Bazı Arazilerde Kurulu Damla Sulama Sistemlerinde Bazı Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi

Selçuk ÖZER

Öz


Bu çalışma, 2017-2018 yıllarında Kırklareli ilinde mısır ve ceviz yetiştiriciliğinde kullanılan 15 adet çiftçi arazisindeki damla sulama sistemlerinde bazı performans ölçütlerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın yürütüldüğü işletmelerdeki damla sulama sistemlerinde, sulama eş dağılımının (CU) %82- 96, damlatıcı değişim katsayıları (Cv) 0.02-0.21, istatistiksel eş dağılım katsayıları (Us), %79-99, sistem su çıkış türdeşliği katsayıları (Eua) ise %82-99 arasında değişmiştir. Buna göre, test edilen damla sulama sistemlerinin bazılarında ilk projeleme, kurulum ve işletiminde bazı kriterlerin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları, lateral hatlarının gereğinden çok fazla uzun seçilmesi, kullanılan malzemelerin yeterli kalitede olamaması, filtrasyon sisteminin uygun seçilmemesi, uygun olmayan damlatıcı debi seçimi ve işletme basınçlarının 1.0-1.5 atmosferin çok altında olması sayılabilir. Ölçülen bu parametreler toprakta su dağılımı, etkin su kullanımı ve verim ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle, sistem kurulmadan önce toprak ve bitki özellikleri esas alınmalı ve sistem tekniğe uygun işletilmelidir. Ayrıca sistemi kullananların yeterli eğitimi alarak deneyimlerini artırmaları sistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve en yüksek yararın sağlanması bakımından önemlidir.

Tam Metin: PDF