TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 1 (2020)

Yüksek Gerilim Hatlarının Tatlı Su Kaynaklarındaki Escherichia coli ve Koliform Bakterilerinin Canlılığına Etkisi

Kurtça Emin KAYA, Evrim SÖNMEZ

Öz


Bu çalışmadaki amaç yüksek gerilim hatlarına yakın ve uzak yerlerde bulunan tatlı su kaynaklarından alınan numunelerde kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan bir bozulma olup olmadığını belirlemektir. Numuneler Sinop ilinin Erfelek Meydan Köyü mevkii Karasu Irmağı, Ayancık Tevfikiye Köyü mevkii Zindan Çayı, Ayancık Türkeli yol ayrımı mevkii Ayancık Çayı, Durağan Yalnız Kavak mevkii Gökırmak suyu, Durağan-Boyabat Yalnız Kavak mevkii Gökırmak suyu ve Boyabat Sinecan Köyü mevkii Kırkgeçit çaylarından alındı. Kimyasal açıdan Na+, K+, Cl- , pH, iletkenlik analizleri, mikrobiyolojik açıdan ise Escherichia coli ve koliform bakteri gruplarına karşı test edildi. Elde edilen tüm bulgular Resmi Gazetenin 06.07.2019 tarihli, 30823 sayılı ‘İçme suyu temin edilen suların kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmeliğine’ göre değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile Sinop ilinde bulunan yüksek gerilim hatlarının tatlı su kaynaklarına önemli bir etkide bulunmadığı söylenebilir. Na+, K+, Cl- beklenen seviyelerde, iletkenlik ise pH ile doğru orantılı sonuçlar verdi. Mikrobiyolojik test sonuçlarında ise Escherichia coli ve koliform bakteri üremeleri saptandı, herhangi bir mikrobiyolojik bozulmaya rastlanmadı.

Tam Metin: PDF