TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 9, Sayı 1 (2020)

Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Genotiplerinde Ekim Sıklığı ile Azotlu Gübrelemenin Haşhaş Yapraklarının Mineral Madde İçerikleri, Kapsül Verimi, Tohum Verimi ve Morfin Oranı Üzerine Etkisi

Birsen KARABÜK, Kudret KEVSEROĞLU, Zeynep DEMİR

Öz


Haşhaşta (Papaver Somniferum L.) ekim sıklığı, genotip ve azotlu gübre dozu uygulamalarının haşhaş yapraklarında toplam kül, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu içerikleri, kapsül verimi, tohum verimi ve morfin oranı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada iki ekim sıklığı (SD1: serpme ekim, m2’de yaklaşık 25 bitki, SD2: sıraya ekim, m2’de 16 bitki), dört haşhaş genotipi (Zaferyolu, Tınaztepe, Ofis 3 ve Yerel hat) ve dört azotlu gübre dozu (0, 6, 12 ve 18 kg da-1) kullanılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekim sıklığı x azot dozu x genotip interaksiyonu haşhaş yapraklarının toplam kül, mineral elementler, kapsül ve tohum verimi bakımından istatistiksel olarak önemli iken (p

Tam Metin: PDF