TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, 2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE

Çukurova Koşullarında Tarımsal İşletme Çatılarında Fotovoltaik Sistemlerin Tekno-Ekonomik Yönden Tasarımı

Mehmet Emin BİLGİLİ, Adil AKYÜZ

Öz


Bu çalışmada, Çukurova’daki bazı tarımsal işletmelerin genelde atıl durumda olan çatı kısımlarının fotovoltaik ile faydalı hale getirilmesi suretiyle işletmelerin refah düzeyinin ve ekonomiye katkısının artırılması planlanmıştır. Çalışmada, günlük tüketimi 150 kWh olan bir işletme için 333 m2’lik bir çatının üzerine 50 kWh’lık fotovoltaik sistem kurulması tasarımlanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre, sistemin kayıpları %28 ve ekonomik ömrü 20 yıl olarak kabul edilerek, elde edilen enerjinin akümülatörlerde depolanabilir ve depolanamaz olma durumu incelenmiştir. Depolanabilir durumda olursa %46 şebekeden ve %54 fotovoltaikten beslenebileceği; eğer depolanamaz ise %36 fotovoltaikten ve %64 şebekeden besleneceği hesaplanmıştır. Sistem ekonomik yönden irdelenmiş, yıllık banka faiz oranının %10 olduğu ve yıllık enflasyon %7 düzeyinde iken kâra geçiş noktasının 7. yıldan sonra başladığı hesaplanmıştır.

Tam Metin: PDF