TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 2 (2019)

Edirne İli Barajlarının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Sulama Suyu Kalite Sınıfları

Ülviye ÇEBİ, Selçuk ÖZER, Ozan ÖZTÜRK, Cemile ÖZCAN, Ezgi TOK, Bülent ŞENGÖRÜR, Yeşim AHİ

Öz


Tüm Dünya’nın güncel sorunu olan su kirliliği Trakya Bölgesinde de sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışıyla paralel olarak artmış ve hızla artmaya devam etmektedir. Aynı zamanda yoğun ve denetimsiz su tüketimi Trakya Bölgesindeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının günden güne azalmasına neden olmaktadır. Sulamada kullanılan suların kalitesinin bilinmesi, bitki yetiştiriciliği ve ileriye dönük toprakta oluşabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için önemli bir göstergedir. Bu çalışmada, Edirne ilinde, işletmedeki 4 adet baraj ele alınmış ve sulama suyu açısından uygunluğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Süloğlu barajı T1A1 ve T2A1, Altınyazı barajı T2A1, Sultanköy barajı T2A1 ve Hamzadere barajı T3A1 sulama suyu sınıfında yer almıştır. Kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının sınıflarına göre barajların
kalite kriterleri irdelendiğinde, Süloğlu, Sultanköy ve Hamzadere barajları II ve III sınıfta, Altınyazı barajı II. sınıfta yer almıştır. FAO-29 sınıflamasına göre, Süloğlu, Sultanköy ve Altınyazı barajları genelde I. sınıfta yer alırken, Hamzadere barajı birçok parametre açısından II. sınıfta yer almıştır.

Tam Metin: PDF