TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 2 (2019)

Kabuk Bağlama Problemli Toprağın Kırılma Değeri ve Agregat Stabilitesi Üzerine Biyokömür Uygulamalarının Etkisi

İlknur GÜMÜŞ, Hamza NEGİŞ, Cevdet ŞEKER

Öz


Toprakların strüktürel özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi, verimli ve sürdürülebilir kullanımına temel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; farklı dozlarda biyokömür uygulamasının laboratuvar koşullarındaki zayıf strüktürel özelliklere sahip bir toprağın kırılma değeri (KD) ve agregat stabilitesi (AS) değeri üzerine etkilerini belirlemektir. Denemede, toprağa 0 (kontrol), 5, 10, 20 ve 40 g/kg oranlarında biyokömür uygulanmış ve 30 gün boyunca inkübe edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, biyokömür uygulamaları toprağın hem kırılma değerini hem de agregat stabilitesi değerini önemli ölçüde etkilemiştir. 5, 10, 20 ve 40 g/kg biyokömür dozları toprağın kırılma değerini sırasıyla %9, %26, %42 ve %61 oranlarında azaltırken, agregat stabilitesi değerini ise sırasıyla %3, %27, %178 ve %189 oranında artırmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; bir toprak düzenleyicisi olarak bilinen biyokömürün toprak yapısını kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip umut verici bir tarımsal uygulama olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF