TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 1 (2019)

Biyokömür ve Fosfor Uygulamalarının Mısır ve Çeltik Bitkilerinin Gelişimi ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkileri

Emre Can KAYA, Hanife AKÇA, Mehmet Burak TAŞKIN, Moustapha Maman MOUNIROU, Tuğba KAYA

Öz


Bu çalışmanın amacı, bazı atıkların piroliz tekniğiyle tarımsal kullanım potansiyelinin artırılması ve bu materyallerin toprağa uygulanarak P kullanım etkinliği ile bitki gelişimine etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, mısır ve çeltik bitkilerine 10 g kg-1 tavuk gübresi biyokömürü (TGBK) ve zeytin pirinası biyokömürü (ZPBK) ile 0, 25, 50 ve 100 mg kg-1 dozlarında P uygulanmıştır. Bitkilerde kuru ağırlık ve
nispi klorofil ile N, P, K, Ca, Mg, Fe ve Zn konsantrasyonları belirlenmiştir. Bitki kuru ağırlığı mısırda TGBK ve tüm P uygulamalarıyla kontrole göre artış göstermiş, çeltikte ise yalnızca 50 ve 100 mg P kg-1 uygulamaları kuru ağırlığı artırmıştır (p

Tam Metin: PDF