TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 1 (2019)

İçme Suyu Kaynaklarında Hidrodinamik Kavitasyon Yöntemi İle Mikrobiyal Kirlilik Giderimi

Efsun DİNDAR

Öz


Bu çalışmada, içme suyu olarak kullanılan ham su, orifis bazlı bir hidrodinamik kavitasyon cihazı ile laboratuvar ölçeğinde mekanik olarak kavite edilmiştir. Hidrodinamik kavitasyon seti 25 L’lik bir tank ve 1,5 kW’lık pozitif yer değiştirme pompasında oluşan bir cihazdır. Cihazda 3 mm çapında tek delikli orifis plaka kullanılmıştır. Sistemin ana hattının çapı 19 mm olup hava girişini önlemek için deşarj borusu tanktaki sıvı seviyesinin altına yerleştirilmiştir. Hidrodinamik kavitasyon çalışması 150 dk yürütülmüş olup 0, 30, 60, 90, 120, ve 150. dk’larda tanktan numune alınmıştır. Optimum kavitasyon zamanı 5 bar basınçta 60-90 dk arasında bulunmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, 90 dk sonunda %94-%100 (1,23 log) arasında bakteriyel giderimin gerçekleştiği görülmüştür. Çalışma verileri, hidrodinamik kavitasyonun hücre parçalayarak bakteri aktifliğini azaltmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. İçilebilir nitelikteki suların mikrobiyal dezenfeksiyonu için hidrodinamik kavitasyon etkili bir şekilde kullanılabilir bir sistemdir.

Tam Metin: PDF