TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 1 (2019)

Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Patlıcan Bitkilerinde Klorofil, Yaprak Su Potansiyeli ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Aşılı Bitki Kullanımının Etkisi

Manar Talhouni, Şebnem Kuşvuran, Sevinç Kıran, Ş. Şebnem Ellialtıoğlu

Öz


Tuzluluğa bağlı verim ve kalite kaybı diğer sebzelerde olduğu gibi patlıcan için de önemli bir sorundur. Patlıcan (Solanum melongena L.), tuza karşı orta derecede hassas bir bitkidir. Tuzluluk stresinin neden olduğu, verim kaybını ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılan önemli yöntemlerden biri aşılamadır. Araştırmada Vista, AGR703 (S. aethiopicum), Köksal F1, Yula F1, Vista (S. incanum x S. melongena hybrids) ve Hawk (S. torvum) ile tuza ve kurağa tolerant olduğu bilinen Mardin ve Burdur ıslah hatları (S. melongena L.) anaç olarak; tuza hassas Artvin yerel genotipi ile Naomi F1 çeşidi kalem olarak kullanılmıştır. Kalem olarak kullanılan çeşitler ile aşısız, kendi üzerine ve anaçlar üzerine aşılanarak 18 anaç/kalem kombinasyonu oluşturulmuştur. Bitkilerin yetiştirilmesinde damla sulama yöntemi kullanılarak, EC 1.8-2.0 dSm-1 ve pH 5-6 özelliğindeki su ile (kontrol suyu) sulanma yapılmıştır. Bitkiler çiçeklenme ve meyve tutumu aşamasına geldiğinde 3 bin litrelik PE (polietilen) depo içine 8.76 kg NaCl (90 mM) ilave edilmiş (EC 6-7 dSm-1) ve bu depodan stres grubu bitkilere bir gün tuzlu su, bir gün kontrol suyu verilmiştir. Araştırma sonucunda; klorofil içeriği, toplam verim, ortalama meyve ağırlığı, meyve suyu pH değeri, toplam suda çözünebilir madde miktarı, titre edilebilir asit miktarı ve meyvelerde renk ölçümü değerleri bakımından uygulama çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bununla birlikte ortalama meyve çapı değerleri bakımından kombinasyon ve uygulamalar arası, yaprak su potansiyeli değerleri bakımından uygulamalar arası farklılık önemli bulunmuştur. Kalem olarak kullanılan Naomi F1 ticari çeşidi, Artvin yerel genotipine göre daha iyi sonuçlar verdiği, anaç olarak kullanılan ticari çeşitler
içinde Köksal F1 ve Vista F1 çeşitlerinin öne çıktığı belirlenmiştir. Sonuç olarak anaç olarak kullanılan Burdur ıslah hattının anaç ıslahında kullanılabilecek bir genotip olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF