TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 1 (2019)

Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ

Öz


Bu çalışmada, Çarşamba Ovasının buğday bitkisi yetiştirilen tarım topraklarının bazı fiziksel, kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve dağılımı araştırılmıştır. Bu amaçla, Samsun ilinde yer alan Çarşamba Ovasının 20 köyünde çiftçiler tarafından tarım yapılan arazilerden toprak örnekleri alınmıştır. Araştırma 2013-2014 yılları arasında aynı arazilerde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda, toprakların bazı fiziksel (tekstür, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı) ve kimyasal (organik madde, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç içeriği, toplam azot, değişebilir katyonlar, yarayışlı fosfor, katyon değişim kapasitesi, alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn) özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, buğday bitkisi yetiştirilen toprakların çoğunluğu killi tın bünyeye sahip, hacim ağırlığı değerleri orta (%65’i), %85’inin tarla kapasitesi değerleri %20-%40 arasında belirlenmiştir. Toprakların büyük bir çoğunluğu (%72.5’i) hafif alkalin reaksiyonlu, tuzsuz, değişik miktarlarda kireç içermekte olup, organik madde miktarı orta düzeyde belirlenmiştir. Toprakların azot miktarı düşük (%57.5’i), fosfor miktarı az (%30’i); orta (%35’i); yüksek (%35’i), potasyum düzeyi orta (%57.5’i), katyon değişim kapasitesi ise orta (%17.5’i), yüksek (%47.5’i) ve çok yüksek (%35’i) olarak saptanmıştır. Toprakların demir miktarı (%62.5’i) orta, bakır miktarı (%100’ü) çok yüksek, mangan miktarı çok düşük (%50’si) ve düşük (%50’si), çinko miktarı ise çok düşük (%80’ni) düzeyde bulunmuştur.

Tam Metin: PDF