TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 1 (2019)

Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi

İLYAS YABAN, Turgay KABAY

Öz


Urfa biberi farklı tüketim şekilleri ile ülkemiz için önemli iç tüketim ve ihraç ürünüdür. Ancak son yıllarda kuraklık nedeniyle Urfa biberinde verim ve kalite de azalma olmaktadır. Bu
çalışmada, kuraklık stresindeki Urfa biberinin K, Ca, Mg, Klorofil içerikleri ile CAT, SOD ve APX aktivitelerinin kuraklık stresinden nasıl etkilendiğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada Şanlıurfa bölgesinde Gölpınar, Hilvan, Osmanbey genotipleri ile İnan 3363 standart biber çeşitleri kullanılmıştır. Biber tohumları, 1 litre hacminde toprak içeren plastik saksılara ve her saksıya iki adet tohum olacak şekilde ekilmiştir. Gerçek yapraklar çıktıktan sonra her saksıda bir bitki bırakılmıştır. Bitkiler 30 günlük fide durumundayken kuraklık uygulaması olan bitkilerde sulama kesilmiş ve 19 gün su verilmemiştir. Kontrol bitkilerinde ise ihtiyaca göre sulamaya devam edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü iklim odasının ortalama sıcaklık değeri gündüz 23 OC ve gece 18 OC, ışık şiddeti ise ortalama 8000 lüks olarak ölçülmüştür. Tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak dizayn edilen çalışma sonucunda Gölpınar ve Hilvan genotipleri kuraklık stresine toleranslı çıkarken, İnan 3363 biber çeşidinin ise hassas olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF