TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 8, Sayı 1 (2019)

Üreticilerin Toptancı Hallerine ve Hal Yasasına Bakış Açıları

Yasemi DEMİR

Öz


Bu araştırmanın amacı üretimlerinde yaş meyve ve sebze üretimine yer veren işletmelerin ürün satış yerlerindeki tercihleri, toptancı hallerine bakış açıları ve 5957 sayılı (hal yasası)
hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda Ankara iline bağlı Polatlı, Beypazarı, Ayaş ilçelerinde 122 üretici ile 2016 yılının Nisan-Mayıs aylarında yüz yüze
görüşmeler yoluyla anketler yapılmış ve araştırmanın birincil verilerini oluşturmuştur. Anket sonuçlarını yorumlamak için basit aritmetik ortalama, yüzde hesapları, grafik ve χ2 analizi kullanılmıştır. Anket yapılan üreticilerin %95,1’inin 5957 sayılı yasadan haberdar olmadığı ve yasanın içeriği, yapılan değişiklikler ile ilgili bilgi verildikten sonra üreticilerin %67,1’inin yasadaki değişikliklere olumlu görüş bildirdiği belirlenmiştir. Ancak üreticilerin %41,8’i toptancı hallerine ürün verme konusunda katı olup, kararlarının değişmeyeceğini bildirmiştir.

Tam Metin: PDF