TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 2 (2018)

Konya İli Açık Tarla Koşullarında Marul Bitkisinin Su-Verim Parametrelerinin Belirlenmesi

Yildirim Fekrt Abdulrazzaq AL-BAYATI, Mehmet ŞAHİN

Öz


Bu araştırma, Konya ili açık tarla şartlarında Cuore (Lactuva Sativa L. var. longifolia) marul çeşidinin su-verim fonksiyonlarını belirlemek amacıyla, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü deneme arazisinde 2017-2018 yılı yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Çalışmada 4 gün sulama aralığında dört farklı sulama düzeyi uygulanmıştır. Sulama düzeyleri, A sınıfı buharlaşma kabından oluşan yığışımlı uharlaşma değerinin % 60’ı (I60), % 80’i (I80), % 100’ü (I100) ve % 120’si (I120) alınarak oluşturulmuştur. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür.

Araştırma sonuçlarına göre, mevsimlik su tüketimi en yüksek 441.9 mm ile I120 konusunda, en düşük 317.8 mm ile I60 konusunda gerçekleşmiştir. En yüksek ortalama pazarlanabilir baş ağırlığı 865.85 g ile I120 konusunda, en düşük ortalama pazarlanabilir baş ağırlığı ise 475.68 g ile I60 konusunda bulunmuştur. Sulama suyu ve su kullanım randımanları, konulara bağlı olarak, sırasıyla 14.6-18.3 kg m-3 ve 12.5- 17.0 kg m-3 arasında değişmiştir. Marul verim tepki etmeni (ky) ise 1.38 olarak bulunmuştur. A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen buharlaşma değerinin % 100’ünün sulama suyu olarak verildiği konu ideal sulama programı olarak önerilmiştir.

Tam Metin: PDF