TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 2 (2018)

Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

Emine ARSLAN, Gökhan ÇAYCI, Orhan DENGİZ, Mahmut YÜKSEL, Nuray ÇİÇEK ATİKMEN

Öz


Elazığ İli Baskil İlçesi’ ne bağlı Şeyh Hasan Köyü’nde yaklaşık 400 hektar alan üzerinde yürütülen bu çalışma, toprakların farklı arazi kullanımları altında, toplam azot (N), yarayışlı fosfor (Pav) ve yarayışlı potasyum (Kav) içeriklerinin konumsal dağılımlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 174 farklı noktadan 0-15 cm derinlikten toprak örnekleri alınarak alansal dağılımı belirlemek için 5 farklı enterpolasyon yöntemi arşılaştırılmış ve en iyi dağılımı veren yöntem belirlenerek toplam N, Pav ve Kav’ un konumsal dağılım haritaları hazırlanmıştır. Elde edilen dağılım haritalarına göre, çalışma alanı FAO sınıflaması dikkate alındığında toplam N ve Kav yönünden yeterli düzeyde belirlenmiştir. Diğer taraftan Pav’ın çalışma alanının çok az bir kısmında az düzeyde buna karşın genelde yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF