TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 2 (2018)

Göllerde Su Bütçesi Hesaplaması: Uluabat Gölü Örneği

Saadet Hacısalihoğlu, Feza Karaer

Öz


Bu çalışmada ülkemizin sahip olduğu önemli sığ göllerden biri olan Uluabat Gölü’nün su bütçesinin Ağustos 2013-Temmuz 2014 dönemlerini kapsayacak şekilde hesaplanması amaçlanmıştır. Gölün su bütçesinin hesaplanmasında en büyük eksiklik düzenli ölçülmüş verilerin bulunmayışıdır. Bir gölün su bütçesi, ölçülmüş veya tespit edilmiş gölün su kayıp ve kazançları ile aynı zaman periyodu içinde göl hacmindeki değişimin kıyaslanarak hesaplanmasıdır. Uluabat Gölü’nün beslenimi özellikle yağış, yüzey suyu, drenaj suları ve yeraltı suyu akımı ile sağlanmaktadır. Gölün boşalım elemanları ise buharlaşma ve sulama için alınan sulardır. Çalışma sonucunda, 2013-2014 su yılında gölün beslenimi ile boşalımı arasındaki mutlak fark 53.2 hm3 olarak hesaplanmıştır. Bağıl hata ise 4.4 hm3 bulunmuştur. Bu durum, genel anlamda gölde kaçak su çekimlerinin olduğunu veya gölün yeraltı suyunu beslediğini göstermektedir.

Tam Metin: PDF