TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 1 (2018)

Seyhan Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi

Mete Özfidaner, Duygu Şapolyo, Fatih Topaloğlu

Öz


Kuraklık, geniş alanlarda ve belirli bir zaman aralığında su kullanımının önemli derecede azalmasını karakterize eden doğal bir olaydır. Dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen kuraklık, ekonomik faaliyetleri, insan yaşamı ve çeşitli çevresel etmenlere etki eder. Küresel hidrolojik çevrimin karmaşık olması nedeni ile kuraklığın kökenini belirlemek mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada, Seyhan havzasında ölçülmüş olan aylık ortalama akımlar kullanılarak akarsu kuraklık indisi (SDI) metoduna göre kuraklığın saptanması hedeflenmiştir. Seyhan Havzası üzerinde bulunan 1801 ve 1818 nolu istasyonuna ait 1967–2007 yılları arası aylık toplam akım verileri kullanılmıştır. SDI metoduna göre 3, 6, 9,12 aylık dönemlerde kuraklık şiddetini ifade eden indeks değerleri elde edilmiştir. Her iki istasyonda da 9-12 aylık referans dönemleri için SDI değerleri benzer sonuçlar elde edilmiştir. 3 ve 6 aylık dönemlerde kuraklık değerleri 2000 yılından sonra önem kazanmıştır.

Tam Metin: PDF