TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 1 (2018)

Ankara Haymana Kızılkoyun Gölet Havzası Sediment Verimi

Oğuz DEMİRKIRAN, Yakup KÖŞKER, Suat AKGÜL, Oğuz BAŞKAN

Öz


Havza sediment veriminin belirlenmesi, toprak ve su kaynakların planlanması, korunması ve yönetimi ile ilgili çalışmalarda büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile 8,26 km2 havza alanına sahip Kızılkoyun Havzası’nda sediment verimi belirlenmiştir. Havza çıkışında yer alan gölette iki farklı yılda yapılan batimetrik çalışmalar sonucunda rezervuarda biriken sediment miktarı hesaplanmış ve havzanın sediment verimi 2.14 ton ha yıl-1 olarak belirlenmiştir. Havza sediment verimi ampirik yöntemlerden USLE ve EİEİ yöntemlerine göre de belirlenmiştir. USLE’ye göre havza birim alanından (ha) 1 yılda gelebilecek en yüksek sediment miktarının 25.16 ton olabileceği tahmin edilmektedir. Ölçülen sediment verimine göre havza sediment iletim oranı 0.09 dur. Apmirik sediment iletim oranı eşitliğiyle elde edilen sediment verimlerinde gerçeğe yakın sonuçlar alınamamıştır. EİEİ yöntemine göre havza sediment verimi 1.31 ton ha-1 yıl-1 olarak hesap edilmiştir.

Tam Metin: PDF