TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 1 (2018)

Havucun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Sulama Suyu Tuzluluğu ve Kalsiyumun İnteraktif Etkileri

Ahmet Turhan, Neşe Özmen, Hayrettin Kuşçu

Öz


Tuz stresi, tarımsal üretimde önemli abiyotik stres etmenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, havuç (Daucus carota L.) bitkilerinde sulama suyu tuzluluğu ve tuzluluk stresinin zararlı etkilerinin azaltılması üzerine Ca2+ uygulamalarının etkilerini araştırmaktır. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulunda yer alan bir serada yürütülmüştür. Sulama suyundaki beş farklı NaCl düzeyine (0, 20, 40, 60 ve 80 mM) ek olarak, denemeler her bir NaCl düzeyi için toprağa uygulanan 0, 4 ve 8 mM Ca2+ ile tekrarlanmıştır. Araştırma, bölünmüş parseller deneme desenine uygun olarak 4 tekerrürlü yürütülmüş, her tekerrürde 1 adet lizimetre ve her lizimetrede de 12 adet havuç bitkisi olacak biçimde planlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sulama suyu tuzluluğu arttıkça pazarlanabilir verim azalmıştır. Kalite parametrelerinde (meyve su içeriği, suda çözünür kuru madde, indirgen şeker, β-karoten ve vitamin C) ise tuzun olumsuz etkileri 20 mM üzerinde artan tuz konsantrasyonlarında görülmüştür. Tuzlu ortamda Ca2+ uygulamaları, havucun suda çözünür kuru madde, indirgen şeker, β-karoten ve vitamin C içeriklerinde tuzun olumsuz etkilerini hafifletmiştir. Diğer taraftan, pazarlanabilir havuç verimi, meyve su içeriği ve toplam asit değerleri üzerinde kalsiyum uygulamalarının herhangi bir pozitif etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular, sulama suyundaki tuz konsantrasyonuna ek olarak toprağa uygulanan ilave Ca2+ uygulamasının doğru bir şekilde yönetilmesinin, havucun bazı kalite parametrelerini iyileştirmek için etkili bir araç olabileceğini göstermektedir.

Tam Metin: PDF