TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 1 (2018)

Bursa Koşullarında Soya Fasulyesinin Su Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi1

Burak Nazmi CANDOĞAN, Senih YAZGAN

Öz


Bu çalışmada, yarı-nemli iklim koşullarına sahip Bursa’da, iki yıl süreyle yetiştiriciliği yapılan soya fasulyesinde (Glycine max L. Merril) farklı gelişme dönemleri ve mevsimlik olarak su üretim fonksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kurulan tarla denemesi, toprak su içeriğine dayalı tam su, dört farklı gelişme döneminde farklı düzeylerde kısıntılı su ve susuz uygulamalarını kapsamıştır. Kısıntılı sulama konuları soya fasulyesinin vejetatif gelişme, çiçeklenme, bakla oluşumu ve tane gelişimi dönemlerine göre düzenlenmiştir. Sulama suyu damla sulama yöntemi ile uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda, soya fasulyesinde, deneme konularının tane verimi, biyolojik verim ve hasat indeksleri üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek mevsimlik bitki su tüketimi ve verim, araştırmanın her iki yılında tam su uygulanan konuda ölçülmüştür. Bununla birlikte, oransal bitki su tüketimi eksilişi ile oransal verim azalışı arasındaki doğrusal regresyon analizlerine göre; vejetatif, çiçeklenme, bakla oluşumu ve tane gelişimi dönemlerine ilişkin verim tepki etmeni (ky) değerlerinin, sırasıyla 0.37, 1.12, 1.31 ve 1.89 olduğu belirlenmiştir. İki yılın değerlerinin birleştirilmesiyle elde edilen mevsimlik ky değeri ise 1.21 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, yarı-nemli iklim koşullarında soya fasulyesi su eksikliğine en çok bakla oluşumu ve tane gelişim dönemlerinde duyarlıdır. Vejetatif gelişme döneminde su eksikliği verim üzerinde belirleyici değildir, en yüksek verim için diğer gelişme dönemlerinde su eksikliği oluşturulmamalıdır.

Tam Metin: PDF