TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 1 (2018)

Narlı Ovası Topraklarının Ağır Metal Kapsamı Üzerine Çimento Fabrikası Baca Tozlarının Etkileri

Kadir Saltalı, Recep Gündoğan, Ömer Faruk Demir, Zekeriya Kara, Tuğrul Yakupoğlu, Hüseyin Dikici, Kadir Yılmaz

Öz


Bu çalışmada, Kahramanmaraş Narlı Ovası topraklarında çimento fabrikası baca tozlarının toprak özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, fabrika içerisinden çimento yapımında kullanılan 10 adet ham materyal ve çimento fabrikası etrafından 37 farklı noktadan toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinde kirlilik gösterge parametreleri listesinde (NACE Kodu 2351) verilen ağır metallerle (kadmiyum (Cd), krom (Cr), bakır (Cu), nikel (Ni), kurşun (Pb), çinko (Zn) ve arsenik (As)) birlikte kükürtün (S) toplam içerikleri belirlenmiştir. Elde edilen verilerden yönetmelikte vurgulanan referans değerden sapma değerleri ve katılım-kayıp oranları (β faktörleri) her element için hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Referans değerden sapma ve katılım-kayıp oranları (β değerlerinin) verilerinin genellikle 1 civarında olduğu, çimento fabrikasına yakınlık ve uzaklığa bağlı olarak bir değişkenlik olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, ölçülen parametrelerin ana materyalle ilişkili Ni ve Cr haricinde kirlilik sınır değerlerini geçmediği tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF