TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 6, Sayı 2 (2017)

Soğanda (Allium Cepa) Azot ve Kükürtlü Gübre Uygulamalarının Yaprak Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi**

Barış Albayrak, Ö. Lütfü Elmacı

Öz


Bu çalışma, soğanda artan dozlarda azot ve kükürt uygulamalarının yaprakların mineral madde içeriği üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2012 ve 2013 yıllarında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında yürütülmüştür. Denemede, azotun 0-5-10-20 kg da-1 dozları ile kükürdün 0-2.5-5-10 kg da-1 dozlarının kombinasyonları uygulanmıştır. Çalışmada gübre uygulamalarının soğan yapraklarının azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürt içerikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, azotlu gübrenin yaprakların azot içeriği üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Azot dozları arttıkça yaprağın azot içeriği artmıştır. En yüksek azot içerikleri 20 kg N da-1 dozunda belirlenmiştir. Azot içerikleri ilk yıl %2.61-3.00, ikinci yıl %2.78-3.21 arasında bulunmuştur. Yaprak fosfor içerikleri ile azot dozları arasındaki ilişki ilk yıl önemli çıkmıştır. İkinci yıl fosfor içerikleri ile gübre uygulamaları arasındaki ilişki önemsizdir. Yapılan gübrelemelerin yaprakların potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürt içerikleri üzerine etkisi istatistiksel olarak önemsizdir. Yıllara göre sırasıyla yaprakların mineral madde içerikleri fosfor için %0.16-0.19, %0.19-0.21; potasyum için %3.60-4.12, %3.46-3.94; kalsiyum için %2.85-3.35, %2.99-3.41; magnezyum için %0.34–0.44, %0.36–0.39 ve kükürt için %0.53–0.79, %0.66–0.69 arasında belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF