TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 6, Sayı 2 (2017)

Trakya Bölgesi’nde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan İmazamox Herbisit'inin Toprak Ortamında Kalıntı Düzeylerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Ülviye Kanburoğlu Çebi, Cemile Özcan, Mehmet Ali Gürbüz, Selçuk ÖZer

Öz


Araştırma 2014 ve 2015 yıllarında, Trakya Bölgesi/Kırklareli İlinde yürütülmüştür. Çalışmada, bölgede ayçiçeği üretiminde en fazla kullanılan herbisit olan imazamox ana maddenin ve türevlerinin (imazapic, imazapyr, imazethapyr, imazaquin) toprakta kalıntı bırakıp bırakmadığı araştırılmıştır. Çalışma iki farklı lokasyonda yürütülmüş olup Kırklareli lokasyonunudaki toprak, tın bünye ve 4.77 pH, Kavaklı lokasyonundaki toprak tınlı kum bünye ve 7.28 pH özelliğindedir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; toprak ortamında sadece imzamox ana maddesine rastlanmıştır. Nötr pH ve %22.92 kil içeren toprakta 2014 yılında 20.0 ug L-1 ile 50.0 ug L-1 arasında, 2015 yılında 11.3 ug L-1 ile 77.8 ug L-1 arasında imazamox kalıntısı belirlenmiştir. Asidik özellikte olan (pH=4.95) ve %8.33 kil içeren toprakta, 2014 yılında 18.9 ile 35.5 ug L-1 arasında, 2015 yılında 13.8 ile 58.7 ug L-1 arasında kalıntıya rastlanmıştır. Toprağın üst katmanlarında tespit edilen imazamox kalıntı miktarları, alt katlara oranla daha yüksek olarak belirlenmiştir. Tespit edilen kalıntı miktarları zamansal olarak değerlendirildiğinde ise sıralama 1. Hafta>6. Hafta>Hasat şeklinde olmuştur.

Tam Metin: PDF