TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, 2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE

EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Ayten NAMLI, Muhittin Onur AKÇA, Hanife AKÇA

Öz


Bu çalışma kapsamında, Afşin Elbistan Linyit işletme sahasında mevcut organik materyallerden elde edilen humik asit, organik toprak düzenleyicisi ve organomineral gübrelerin buğday bitkisi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla sera denemesi kurulmuştur. Sera denemesi sonuçlarına göre; en yüksek pH tek başına 15 kg da-1 DAP uygulamasında belirlenmiş, mineral, organik ve organomineral gübrelerin artan düzeylerde uygulanması toprakların EC değerlerini kontrole göre artırmıştır. Denemeye alınan uygulamaların tamamında toprakların organik madde miktarı kontrol ve tek başına mineral gübre uygulamalarına göre önemli artış göstermiştir. En yüksek alınabilir P kapsamı organik toprak düzenleyicisi ile DAP gübresinin birlikte uygulamasında belirlenmiş, en yüksek N ise 10.10.10 organomineral gübre uygulamasında belirlenmiştir. Bütün uygulamalarda bitki boyu kontrole göre artış göstermiştir. Buğday bitkisi en yüksek yaş ağırlık 10.10.10 organomineral gübre uygulamasında, kuru ağırlık ise en yüksek tek başına 15.15.15 kimyasal gübre uygulamasında belirlenmiştir. Buğday bitkisi N ve P içerikleri en fazla 1lt humik asit uygulanmış topraklarda belirlenmiştir. Sonuç olarak AEL işletme sahasında önemli miktarlarda bulunan organik materyallerin içerik analizlerinin yapılarak organik toprak düzenleyicisi, organomineral gübre, K-humat ve humik asit şeklinde değerlendirilmesinin buğday yetiştiriciliğinde önemli olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF