TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 6, Sayı 1 (2017)

Eskişehir İli Meralarının Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Celalettin AYGÜN, İsmail KARA, A.Levent SEVER, İlker ERDOĞDU, A.Kadir ATALAY, K.Aytaç ÖZAYDIN, Hakan YILDIZ, Öztekin URLA, Metin AYDOĞDU, Ediz ÜNAL, Osman AYDOĞMUŞ, Fatma DEDEOĞLU, M:Güven TUĞAÇ, Harun TORUNLAR, Hicrettin CEBEL, Oğuz BAŞKAN, Mehmet KEÇECİ, Mustafa BOZKURT

Öz


Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamında ülkemiz genelinde 48 ilde yürütülen çalışmanın Eskişehir ili meralarında 142 alandan 0-25 cm derinlikten alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri sonucunda meraların azot(N) ve fosfor (P2O5) gübre gereksinimleri tespit edilmiştir. Eskişehir meralarının durum sınıfları sırasıyla; zayıf, orta, iyi; 52 (%36.6), 88 (%62), 2 (%1.4), sağlık sınıfı olarak sırasıyla; riskli, sağlıklı, sorunlu;13 (%9.2), 123 (%86.6), 6 (%4,2), ve ıslah durumu sırasıyla; Öncelikle ıslah edilmeli, ıslahta fayda var, doğru yönetim; 64 (%45.1), 76 (%53.5), 2 (%1.4) olarak belirlenmiştir. Buna göre verilmesi gereken saf fosfor (P2O5); 19 merada yeterli, 3 merada 0.06-0.50 kg da-1, 9 alanda 1.0-1.90 kg da-1, 12 merada 2.0-2.78 kg da-1, 18 alanda 3.06-3.97 kg da-1 arasında, 22 merada 4.11-4.99 kg da-1, 22 merada 5.08-5.99 kg da-1, 22 merada 6.16-6.95 kg da-1 arasında, 8 merada 7.16- 7.82 kg da-1 arasında, 7 alanda ise 8.04-9.80 kg da-1 ihtiyaç olduğu, azot olarak verilmesi gereken saf azot(N) ise; 9 merada 2.3-2.9 kg da-1, 24 merada 3.0-3.9 kg da-1, 33 merada 4.0-4.9 kg da-1 arasında, 40 merada 5.0-5.9 kg da-1 ve 37 merada 6.0-7.0 kg da-1 olarak belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF