TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 5, Sayı 2 (2016)

İkinci Ürün Silajlık Mısırda Maksimum Net Geliri Sağlayan Sulama ve Azot Fertigasyon Stratejileri

Ramazan YOLCU, Neşe ÜZEN, Öner ÇETİN

Öz


Bu çalışmada, ikinci ürün silajlık mısırda, farklı sulama ve azot fertigasyonu uygulamalarının birim alanda ve birim sulama suyundaki net gelire sulama suyu üretkenliği) etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma, 2011 ve 2012 yıllarında Diyarbakır ilinde yapılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde yürütülmüştür. Denemede, ana konuları 5 günlük açık su yüzeyi buharlaşmasından elde edilen buharlaşma miktarına göre farklı sulama suyu düzeyleri (I1:0,50, I2:0,75, I3:1,00 ve I4:1,25); alt konuları ise fertigasyonda azotlu gübrenin farklı uygulama sıklığı (N1:azotlu gübrenin % 20’si ekimde, % 40’ı bitki 6-7 yapraklı olduğu dönemde diğer %40’ı ise tepe püskülü döneminden önce; N2: azotlu gübrenin % 20’si ekimde, % 80’i her iki sulamada (10 günde bir) bir eşit dozda tepe püskülü dönemine kadar; N3:azotlu gübrenin % 20’si ekimde % 80’i her sulamada (5 günde bir) eşit dozda tepe püskülü dönemine kadar) oluşturmuştur. Sonuçlara göre, her iki yılda da uygulanan sulama suyu ve azot fertigasyon sıklığı arttıkça verim de artmıştır. Optimum koşullara göre, pan buharlaşmasının 1,0 katı olan sulama suyunun (447 mm) her 5 günde bir uygulanması önerilmiş ve bu uygulamada silajlık yeşil ot verimi 87,9 t ha-1 olmuştur. Bu sonuçlara göre, en uygun veya maksimum sulama suyu kullanım etkinliği (SSKE) veya sulama suyu üretkenliği 19,6 kg da-1 m-3, birim alandan elde edilen net gelir 305,4 TL da-1 ve birim hacim sulama suyuna karşılık elde edilen net gelir ise 1,78 TL m-3 olarak elde edilmiştir.

Tam Metin: PDF