TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 5, Sayı 2 (2016)

Elma Çeşitlerine Yapraktan Bor Uygulamasının Bitkinin Mineral Beslenmesiyle Meyvenin Verim ve Kalitesine Etkisi

İbrahim ERDAL, Şevkiye Armağan TÜRKAN

Öz


Bu çalışmada yapraktan bor gübrelemesinin elma eşitlerinin bor beslenmesiyle verim ve bazı kalite ölçütlerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Denemede Mondial Gala, Red Chief, Scarlet Spur, Breaburn ve Fuji olmak üzere beş elma çeşidi kullanılmış olup, 0 ve 100 mg Bl-1 litre olacak şekilde hazırlanan çözeltiden, çiçeklenme öncesi 15 gün arayla iki defa yapraktan gübreleme yapılmıştır. Deneme sonunda Braeburn çeşidi hariç diğer çeşitlerin tamamında yaprak B konsantrasyonun arttığı görülmüştür. Yapraktan B gübrelemesiyle bütün çeşitlerin meyve toplam verimi artmış ve elde edilen artışlar Mondial Gala ve Breaburn çeşitleri hariç diğerlerinde istatistiksel anlamda önemli olmuştur. Yapraktan bor uygulaması incelenen meyve kalite ölçütlerine genellikle etki yapmamıştır. Çeşitlerin bor uygulamalarından farklı derecelerde etkilendiği görülmüştür.

Tam Metin: PDF