TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 5, Sayı 2 (2016)

Tagetes patula L. Bitkisinin Fitoremediasyon Amaçlı Kullanım Potansiyelinin Su Kültürü Koşullarında Araştırılması

Hatice DAĞHAN

Öz


Çeşitli kaynaklardan toprağa katılan kadmiyum (Cd) bitki büyüme ve gelişmesini azaltan ve besin zincirine katıldığında canlılar için tehlikeli olan toksik bir metaldir. Özellikle ucuz, etkili, çevre dostu ve uygulanması kolay fitoremediasyon yöntemi kullanılarak Cd ile kirlenmiş tarım topraklarının temizlenmesi için hiperakümülatör bitkilerin araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla Tagetes patula L. (Kadife çiçeği) bitkisinin Cd hiperakümülasyon potansiyeli araştırılmıştır. Deneme artan dozlarda (0-5-10-20-40 μM) ve 8CdSO4.7H2O formunda uygulanmış Cd’un su kültürü ortamında Tagetes patula L. bitkisinin Cd akümülasyonu, bakır (Cu), demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve indirgenmiş glutatyon konsantrasyonuna etkileri araştırılmıştır. Bitkiler 15 gün süre ile üç paralelli olarak Hoagland besin solüsyonunda kontrollü koşullarda yetiştirilmiştir. Deneme sonunda Cd uygulamalarındaki artışla bitkilerin yeşil aksam ve kök kuru ağırlıklarındaki azalmaya rağmen Cd konsantrasyonlarında ve içeriklerinde (kontentlerinde) bir artış olmuştur. Tagetes patula L. bitkisi yeşil aksamında hiperakümülasyon değerinin (100 mg Cd kg-1) 8 katı Cd biriktirmiştir. Bu sonuç Tagetes patula L. bitkisinin Cd ile kirlenmiş toprakların fitoremediasyonunda kullanım potansiyelinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Tam Metin: PDF