TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 5, Sayı 2 (2016)

Bazı Inceptisol ve Entisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısı Arasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi

İmanverdi EKBERLİ, Orhan DENGİZ

Öz


Toprak oluşumu süreçlerine, toprak özelliklerinin değişimine, bitki gelişimine vb. önemli düzeyde etki yapan toprak sıcaklığı, profil içerisindeki dağılımı toprağın termal özelliklerine bağlıdır. Bu çalışmada, Inceptisol ve Entisol toprakların bazı fiziksel, kimyasal ve termal özellikleri incelenmiştir. Vertic Haplustept toprakta ortalama günlük sıcaklık 15,1-26,7 0C, Typic Haplustept toprakta ise 13,4-23,9 0C arasında değişmektedir. Amplitüt değerleri ise maksimum ve ortalama günlük sıcaklığa bağlı olarak alt horizonlara doğru azalmakta ve 1,2-9,2 0C - 0,6-5,8 0C aralığında değişmektedir. Typic Ustifluvent, Mollic Ustifluvent- 1, Mollic Ustifluvent-2 topraklarında günlük ortalama sıcaklık değerleri uygun olarak 16,8-24,8 0C; 16,6- 28,8 0C; 16,5-26,7 0C, amplitüt değerleri ise sırasıyla 1,5-7,80C; 2,2-8,2 0C ve 1,5-6,7 0C aralıklarında belirlenmiştir. Isısal yayınım katsayısı alt horizonlara doğru genellikle artış göstermektedir. Inceptisol (Vertic Haplustept ve Typic Haplustept) topraklarında ısısal yayınım katsayısı 5,52·10-6-8,76·10-6 m2sn-1; 6,17·10-6 9,36·10-6 m2sn-1 aralığında saptanmıştır. Typic Ustifluvent toprakta ısısal yayınım katsayısı ise düşük olup, 1,71·10-6-1,96·10-6 m2sn-1 arasında olmaktadır. Mollic Ustifluvent-1 ve Mollic Ustifluvent-2 topraklarında ise ısısal yayınım katsayısı uygun olarak, 4,45·10-6-8,20·10-6 m2sn-1 ve 1,50·10-6-6,48·10-6 m2sn-1 aralıklarında elde edilmiştir. Inceptisol ve Entisol toprakların ısısal yayınım katsayısı ile tarla kapasitesi arasındaki ilişki p

Tam Metin: PDF