TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 5, Sayı 1 (2016)

Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi

Zehra AYTAÇ, Nurdilek GÜLMEZOĞLU, İmren KUTLU, İnci TOLAY

Öz


Bu araştırma, topraktan çinko (Zn) uygulamasının, iki kışlık kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) çeşidinin (Samuray ve Zorro) verim ve sabit yağ oranı üzerine etkisini belirlemek amacıyla iki yetiştirme
yılında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekim öncesinde 3 kg da-1 Zn çinko sülfat (ZnSO4.7H2O) şeklinde Zn gübrelemesi yapılmıştır. Bitki boyu, yan dal sayısı, bitkide kapsül sayısı, kapsül uzunluğu, kapsülde tane sayısı, tohum verimi ve yağ oranı gibi özelliklerin incelendiği araştırma sonuçlarına göre; Zn uygulaması tohum verimini artış
yönünde önemli düzeyde etkilemiştir. Yağ oranında istatistiki olarak nemli düzeyde olmayan bir artış eğilimi tespit edilmiştir. Çeşitler ise bitki boyu, yan dal sayısı ve bin tane ağırlığı özellikleri bakımından
varyasyon göstermiştir. Çeşitler Zn uygulamalarından farklı etkilenmiştir. Çinko uygulamasına tohum verimi artışı bakımından en iyi cevap veren çeşit Samuray çeşidi olmuş, veriler yıllara göre değişiklik göstermiştir.

Tam Metin: PDF