TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 4, Sayı 2 (2015)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürt Durumları

Mehmet Burak TAŞKIN, Meriç BALCI, Mahmut Reşat SOBA, Emre Can KAYA, Pınar ÖZER, Gökhan TANYEL, Ali KABAOĞLU, Murat Ali TURAN, Süleyman TABAN

Öz


Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan toprakların ve çay bitkisinin azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürt durumlarını ortaya koyabilmek amacıyla çay tarımı yapılan alanların büyüklüğü dikkate alınarak Artvin bölgesinden 58 (toplam örneğin % 10,90’ı), Rize bölgesinden 361 (toplam örneğin % 67,86’sı), Trabzon bölgesinden 101 (toplam örneğin % 18,98’i), ve Giresun bölgesinden 12 (toplam örneğin % 2,26’sı) olmak üzere toplam eş zamanlı 532 toprak ve yaprak örneği alınmıştır.
Toprak örneklerinde yapılan analizler sonucu, toplam azot konsantrasyonlarının 0,50-11,06 g/kg arasında değiştiği ve ortalama 2,77 g/kg olduğu, bitkiye yarayışlı fosfor konsantrasyonlarının 1,11-337,05 mg/kg arasında değiştiği ve ortalama 45,49 mg/kg olduğu, bitkiye yarayışlı potasyum konsantrasyonlarının 12,60-3374,53 mg/kg arasında değiştiği ve ortalama 203,90 mg/kg olduğu, bitkiye yarayışlı kalsiyum konsantrasyonlarının 17,18-50174,33 mg/kg arasında değiştiği ve ortalama 1673,18 mg/kg olduğu, bitkiye yarayışlı magnezyum konsantrasyonlarının 6,30-4999,28 mg/kg arasında değiştiği ve ortalama 215,97 mg/kg olduğu ve bitkiye yarayışlı kükürt konsantrasyonlarının ise 4,71-946,41mg/kg arasında değiştiği ve ortalama 148,94 mg/kg olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, topraklarda bitkiye yarayışlı kükürt yönünden sorun görülmezken, % 4,32’sinde azot, % 21,99’unda fosfor, % 37,40’ında potasyum, % 70,11’inde kalsiyum ve % 75,00’inde magnezyum noksanlığı belirlenmiştir.
Diğer yandan, toprakların % 75,75’inde azotun ve % 57,52’sinde fosforun fazla olduğu saptanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan alanlardan alınan yaprak örneklerinin toplam azot konsantrasyonlarının 25,01-51,53 g/kg arasında değiştiği ve ortalama 41,24 g/kg toplam fosfor konsantrasyonlarının 0,06-0,43 g/kg arasında değiştiği ve ortalama 0,17 g/kg toplam potasyum konsantrasyonlarının 0,08-3,46 g/kg arasında değiştiği ve ortalama 0,94 g/kg kalsiyum konsantrasyonlarının 0,07-1,74 g/kg arasında değiştiği ve ortalama 0,61 g/kg ve magnezyum konsantrasyonlarının ise 0,04-0,57 mg/kg arasında değiştiği ve ortalama 0,18 g/kg olduğu belirlenmiştir.
Yaprak analiz sonuçlarına göre, yaprak örneklerinin % 3,46’sında toplam azotun az, buna karşın % 30,65’inde ise fazla olduğu ve % 81,77’sinde fosfor, % 99,81’inde potasyum, % 17,48’inde kalsiyum ve % 36,09’unda magnezyum noksanlığı belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF