TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 4, Sayı 1 (2015)

Sulama Suyu Tuzluluğu ve Yıkama Gereksinimi Oranlarının Yoncada Çimlenme ve Gelişmeye Etkisi

Tuğba YETER, Engin YURTSEVEN

Öz


Bu çalışma, farklı tuzluluktaki sulama sularının değişik yıkama gereksinimleri ile uygulanması durumunda
yoncada çimlenmeye ve ilk gelişmeye olan etkilerini incelemek amacıyla lizimetre koşullarında altı ay süreyle
yürütülmüştür. Araştırma, 3 farklı sulama suyu tuzluluğu (0.25 dS m-1, 1.5 dS m-1 ve 3.0 dS m-1) ile 4
yıkama gereksinimi (%10, %20, %35 ve %50) konuları için 3 tekrarlamalı olarak, tesadüf bloklar deneme
desenine göre yürütülmüştür. Bitki yaş ağırlığı (verim) ve kuru ağırlığı (biokütle) değerleri elde edilerek
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bitki verimi üzerine, hem sulama suyu tuzluluğu, hem de yıkama
gereksinimi düzeylerinin etkili olduğunu, biokütle değerleri üzerine ise sadece yıkama düzeyinin önemli
etkide bulunduğunu ortaya koymuştur. En fazla verim; tuzluluk konuları içerisinde 1.5 dS m-1 tuzluluk
düzeyinde, yıkama konuları içerisinde ise %50 yıkama gereksinimin uygulandığı konuda elde edilmiştir.

Tam Metin: PDF