TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 4, Sayı 1 (2015)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Verimlilik Durumlarını İncelenmesi

Mahmut Reşat SOBA, Ferhat TÜRKMEN, Mehmet Burak TAŞKIN, M. Onur AKÇA, H. Sabri ÖZTÜRK

Öz


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde detaylı bir toprak
çalışması hassas tarım uygulamaları ve doğru bir üretim planlaması için gerekli hale gelmiştir. Çiftlik
topraklarının verimlilik durumlarının incelenmesi amacıyla 65 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan toprak
örneklerinin fiziksel, kimyasal özellikleri ile besin maddesi içerikleri belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre;
toprakların büyük bir kısmı ağır bünyeli, hafif alkali, tuzsuz, kireçli ve organik maddece yetersiz
bulunmuştur. Toprakların toplam azot (N), alınabilir potasyum (K), çinko (Zn) ve bakır (Cu) içerikleri yeterli
bulunmuşken, alınabilir fosfor (P) (toprakların %58,91’i), alınabilir demir (Fe) (toprakların tamamı), alınabilir
mangan (Mn) (toprakların tamamı) ve alınabilir çözünebilir bor (B) (toprakların % 95,91’i) içerikleri yetersiz
bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda kil-silt, kil-kum, kum-Fe, kireç-Zn, kireç-Cu arasında
negatif ilişki saptanmışken, kil- Fe, silt- kum, OM- EC, OM- B, OM- Fe, OM- Zn, pH- EC, EC- K, EC- B, ECFe,
EC- Zn, EC- Cu, EC- Mn, P- K, P- Zn, P- Cu, K- B, K- Zn, K- Cu, K- Mn, B- Fe, B- Zn, B- Cu, B- Mn, Fe- Zn,
Fe- Cu, Fe- Mn, Zn- Cu, Zn- Mn arasında pozitif ilişki belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF