TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 3, Sayı 1 (2014)

Kuraklık Stresi Uygulanan Kavun Genotiplerinde Bazı Fizyolojik Değişimler Üzerine Araştırmalar

Sevinç KIRAN, Fatma ÖZKAY, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Şebnem KUŞVURAN

Öz


Araştırmada, daha önce tuza tolerans düzeyleri belirlenmiş olan kavun genotiplerinin (Midyat, Şemame,
Ananas, Yuva), kuraklık stresi koşullarında göstermiş oldukları tepkiler arasındaki farklılık yada benzerliklerin
ortaya konulması amaçlanmıştır. . Bu doğrultuda bitkiler, yaprak alanı, nispi nem, stoma iletkenliği, yaprak
su potansiyeli ve yaprak sıcaklığı gibi özellikler bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmada S0, S1 ve S2 olmak
üzere üç farklı sulama düzeyi kullanılmıştır (S0: kontrol-yarayışlı suyun % 40’ ı tüketildiğinde sulama, S1:
Yarayışlı suyun % 90 ’ı tüketildiğinde sulama S2: 3-4 yaprak oluştuktan sonra susuz bırakma). Tuza toleransı
yüksek olan Midyat ve Şemame kavun genotiplerinin, kuraklık stresi karşısında kontrol bitkileri ile benzer
gelişme gösterdiği, buna karşılık tuza hassas olan Yuva ve Ananas kavunlarının kuraklık stresinden önemli
ölçülerde etkilendiği belirlenmiştir. Midyat ve Şemame genotipleri stres koşullarında yaprak alanı, nispi
nem, içeriği, stoma iletkenliği, yaprak sıcaklığı ve yaprak su potansiyeli değerlerini önemli ölçüde korurken;
Yuva ve Ananas aynı parametreler açısından kontrol bitkileri ile karşılaştırıldığında dikkate değer ölçüde
düşüşler göstermiştir. Çalışma sonucunda kuraklık stresine toleransın belirlenmesinde yaprak alanı, stoma
iletkenliği ve yaprak sıcaklığının etkin parametreler arasında yer aldığı sonucuna varılmıştır.

Tam Metin: PDF