TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 2, Sayı 1 (2013)

Farklı bakteri Uygulamalarının Kaya Fosfatının Çözünürlüğü Üzerine Etkisi

Adem GÜNEŞ, Metin TURAN, Medine Güllüce, Fikrettin Şahin, Mehmet Rüştü KARAMAN

Öz


Bu çalışmada, iki farklı kaynaktan sağlanan fosfat kayasının çözünürlüğü üzerine Azospirillum brasilense SP-245, Bacillus subtilis OSU-142, Bacillus megaterium M3, Raoultella terrigena, Burkholderia cepacia BA-7 fosfor çözücü bakterilerin çözelti ortamındaki etkisi araştırılmıştır. Laboratuvar koşullarında yürütülen denemede uygulamaları takiben deneme süresince 3 örnekleme (10., 20. ve 30. gün) yapılarak, elektriksel iletkenlik (EC) ve pH değerleri ile suda çözünebilir kalsiyum ve fosfor miktarları ölçülmüştür. Bakteri uygulamaları her iki fosforfor kaynağının kullanıldığı çözelti pH’sında azalışa neden olurken, elektriksel iletkenlik, fosfor ve Ca içeriğinde artışa neden olmuştur. En düşük pH değeri BA-7 uygulamasından elde edilirken, en yüksek P, Ca, çözünebilir tuz konsantrasyonu en yüksek asit ve alkalin fosfataz enzim aktivitesi ve organik asit salgılama kapasitesine sahip B. megaterium M3 uygulamasının 30. gün inkübasyonundan elde edilmiştir.

Tam Metin: PDF