TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 1, Sayı 2 (2012)

Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu ve Eğitim İhtiyaçları

Yeşim Benal Yurtlu, K. Ekmekci, M. Bozoğlu, K. Demiryürek, V. Ceyhan

Öz


Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki tarım makinesi imalatçılarının güvenli tarım makineleri imalatı ile ilgili mevcut durumlarını
ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu amaçla çoğunluğu imalatçılardan oluşan deneklerle yüz yüze anketler yapılmış ve
konuyla ilişkili olarak imalatçıların durumları ile eğitim ihtiyaçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ışığında
sektör ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik öneriler getirmeye çalışılmıştır. Tarımda çalışanlar tarafından kullanılacak her türlü
ürün/makine/sistemin kabul görmüş güvenlik standartları içerisinde tasarlanması ve üretilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu
nedenle 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin tam olarak uygulamaya konulması kritik bir öneme sahiptir. Bu gerekliliğin
yerine getirilmesinde en önemli unsurlardan biri imalatçıların güvenli ürün imalatı konusunda bilgi ve becerinin geliştirilmesi olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Tam Metin: PDF