Yazı Gönderme

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvuruları ve takibi; http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapılabilmektedir.

 

Yazarlar için rehber

GENEL KAPSAM
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Yayım Kurulu'nun sorumluluğunda yılda iki kez yayınlanan Toprak Su Dergisi (SoilWaterJournal), değerli bilim insanlarının katkıları ile hakemli bir dergidir.
Toprak Su Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve yeni bulguları içeren makaleleri daha fazla sayıda okuyucuya ulaştırmak, toprak ve su kaynakları hakkında bilimsel çalışmaları paylaşarak farkındalığı artırmak amacını taşır.
Toprak su Dergisi açık erişimin (Open Access),  bilginin küresel paylaşımında, araştırmacılar için etkili ve yararlı olduğu inancı ile açık erişimi sağlama politikasını benimsemektedir. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.
Yazar(lar) sunulan makalenin orijinal olduğunu, tüm yazarların bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını, makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını, makalede bulunan metin, şekil ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederler.
Toprak Su Dergisi’ne gönderilen makaleler Editör ve Yayın Kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Yayın için gerekli kriterleri sağlayan makaleler Editör tarafından 2 hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Bu süre 1 aydır. Hakemler arasında oluşabilecek olası görüş farklılıklarında başka bir hakemden değerlendirme istenir. Makalenin dergide basılıp basılmamasına Editör ve Yayın Kurulu karar verir ve dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir.
YAYIN İÇİN GEREKLİ KRİTERLER:
a.      Makalenin orijinal çalışma olması,
b.      Herhangi başka bir dergiye yayınlanmak üzere verilmemiş olması,
c.      Daha önce yayınlanmamış olması,
d.      Tüm yazarların makaleyi görmesi ve sunulması için kabul etmiş olması,
e.      Çalışma sırasında etik açısından toplumu veya kişileri rencide edici herhangi olay olmamış ve makalenin tüm etik kurallara uymuş olması,
ETİK
Yazarlar sunmuş oldukları makalede yayın hakları saklı veri/materyal kullandıkları takdirde yayın hakkı sahibinden izin almakla sorumludurlar. Bu durumun dışındaki tüm veri/materyal yazar(lar)ın ürettikleri orijinal veri/materyal olarak kabul edilir.
TELİF HAKKI DEVRİ
 Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar adına makaleden sorumlu yazar, yayın haklarını Toprak Su Dergisine verdiklerine dair "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" ni imzalamalıdır. Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmez.
GİZLİLİK BEYANI
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 MAKALENİN SUNULMASI 
Toprak Su Dergisi’ne makale başvuruları ve takibi; http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapılabilmektedir.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://topraksudergisi.gov.tr)
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Konusunda

Yazar(lar):
Sunulan makalenin orijinal olduğunu, tüm yazarların bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını, makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını, makalede bulunan metin, şekil ve dökümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederler.
Ben/Biz telif hakkı nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Bitki Koruma Bülteni Yayın Kurulu’nun hiçbir sorumluluğu olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu tahhüt ederim/ederiz.
Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt ederim/ederiz.

Dergi Telif Hakkı Formu İndir