Editöryal Politikalar

Odak ve kapsam

Toprak Su Dergisi, tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve yeni bulguları içeren makaleleri yayınlar.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem görüşünden geçmiş
 

Hakem değerlendirme süreci

Yayınlanmak üzere dergi yayın kuruluna gönderilen makaleler yayın için gerekli kriterleri sağladığı takdirde için yayın kurulu tarafından belirlenen 2 hakeme değerlendirmek üzere gönderilir. Bu süre 1 aydır. Hakemler arasında oluşabilecek olası görüş farklılıklarında başka bir hakemden değerlendirme istenir. Makalenin dergide basılıp basılmamasına yayın kurulu karar verir.

 

Yayın sıklığı

Toprak Su Dergisi
Yılda iki kez yayınlanır

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Etik

TR-Dizin 2020’de yapılan değişiklik nedeniyle, etik kurul izni gerektiren çalışmalarda süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için etik kurul izni zorunlu olacaktır. Alınan etik kurul iznine ilişkin bilgiler çalışmanın yöntem kısmında yer almalıdır. Bu kapsamda süreci devam eden ve etik kurul izni gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin bilgilerinin yazarlar tarafından tamamlanması gerekmektedir.  Etik kurul izni gerektiren ve süreci devam etmekte olan makaleler için etik kurul onay süreci başlatılmalıdır.


Yazarların Etik Sorumlulukları

Toprak Su Dergisi' ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıda belirtilen etik kurallara uyması beklenmektedir: • Yazarlar sunmuş oldukları çalışmada yayın hakları saklı veri/materyal kullandıkları takdirde yayın hakkı sahibinden izin almakla sorumludurlar. Bu durumun dışındaki tüm veri/materyal yazar(lar)ın ürettikleri orijinal veri/materyal olarak kabul edilir. • Yazar(lar)ın çalışmasıyla ilgili bir hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme ve düzeltme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. • Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda doğru bir şekilde atıfta bulunmaları gerekmektedir. • Varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.

 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

 • Tüm yazarların çalışmayı görmesi ve sunulması için kabul etmiş olması gerekir.


Editörlerin Etik Sorumlulukları

Toprak Su Dergisi' nde editör ve alan editörleri, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki uluslararası standartları dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda; • Editörler, açıklık ve şeffaflık gösterir.

 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlamadan ve dergide yayınlanan her yayından sorumludur.

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etmelidir.

 • Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütür.

 • Etik standartlardan taviz vermeden süreçleri devam ettirir. Çalışmaların özgünlüğü, anlatımın dili ve bilimsel kalitesine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar verilmelidir. • Yazarlara açık ve bilgilendirici geri bildirim sağlanmalıdır.

 • Çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirmeye alınmalı, hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

 • Çalışmanın konusuna uygun olarak belirlenecek hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

 • Yazar (lar) ile hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

 • Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanmalıdır.

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

 • Editörler gelen şikayetler için açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları • Toprak Su Dergisi' ne yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar, nesnel ve bağımsız değerlendirilme sağlanması için çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.

 • Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez. Tüm değerlendirmeler editör sistemi aracılığıyla iletilir. • Hakemler tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

 • Hakemler çıkar çatışması ile karşılaşırsa çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

 • Değerlendirme nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır.

 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayın Etiği

Toprak su Dergisi açık erişimin (Open Access),  bilginin küresel paylaşımında, araştırmacılar için etkili ve yararlı olduğu inancı ile açık erişimi sağlama politikasını benimsemektedir. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler. Toprak Su Dergisi'nde ele alınan yayın süreçlerinde, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde dağıtımı esas alınmaktadır. Çalışma sırasında etik açısından toplumu veya kişileri rencide edici herhangi olay olmamış ve makalenin tüm etik kurallara uymuş olması gerekmektedir. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır.

Toprak Su Dergisi’ne gönderilen makaleler Editör ve Yayın Kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Yayın için gerekli kriterleri sağlayan makaleler Editör tarafından 2 hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Bu süre 1 aydır. Hakemler arasında oluşabilecek olası görüş farklılıklarında başka bir hakemden değerlendirme istenir. Makalenin dergide basılıp basılmamasına Editör ve Yayın Kurulu karar verir ve dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir.

Yasal/Özel İzin Belgesi Alınması

Yazar(lar) sunulan makalenin orijinal olduğunu, tüm yazarların bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını, makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını, makalede bulunan metin, şekil ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederler.