Dergi iletişimi için

Posta adresi

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü. İstanbul Yolu Üzeri, No: 32, 06170 Yenimahalle, Ankara-TÜRKİYE

Birincil iletişim için

Editor: Dr. Mesut Yıldırır
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü. İstanbul Yolu Üzeri, No: 32, 06170 Yenimahalle, Ankara-TÜRKİYE
Telefon: : 90 312 315 65 60/216
Faks: :90 312 3152931
E-posta: editor@topraksudergisi.gov.tr

Destek iletişimi için

Fatih AKCAN
Telefon: 90 312 3156560
E-posta: fatihakcan@outlook.com