TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi                               ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Publishedby
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources Director of Institute
Dr. Mehmet KEÇECİ


Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Soil, Fertilizer and Water Resources Institute
Aynur DİLSİZ

Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Mesut YILDIRIR

Yayın Kurulu / Editorial Board
Emre Can KAYA, Eser BORA, Ayşe Özge SAVAŞ, Doğan Can MUTLUM, Fulya GÜZELKÜÇÜK

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkishand English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewed journal
Yılda iki kez yayınlanır
Published two times a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvuruları ve takibi; http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapılabilmektedir.


Cilt 9, Sayı 2 (2020)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de Kimyasal Azotlu Gübre Tüketim Durumunun ve Toprak Analizi Zorunluluğunun Azotlu Gübre Kullanımına Etkilerinin Değerlendirilmesi Öz PDF
Haydar POLAT
Mısır ve Ceviz Yetiştirilen Bazı Arazilerde Kurulu Damla Sulama Sistemlerinde Bazı Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi Öz PDF
Selçuk ÖZER
Farklı Dozlarda Kireç Uygulamasının İki Farklı Tekstürdeki Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Öz PDF
Qutaiba Riyadh ABDULWAHHAB, Cevdet ŞEKER
Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Makro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Toprak ve Bitki İlişkileri Öz PDF
Aişe Deliboran, Muzaffer Kerem Savran, Özgür Dursun, Önder Eralp, Tülin Pekcan, Hatice Sevim Turan, Erol Aydoğdu, İdris Çılgın, Handan Ataol Ölmez, Şule Savran, Ferişte Öztürk Güngör, Ayşen Yıldırım, Abdullah Suat Nacar
Sodyumlu Sulama Sularının Toprak Tuzluluk Değişimine Etkisi Öz PDF
Ayşe ERTAŞ PEKER, Hasan Sabri ÖZTÜRK
Farklı Fertigasyon Teknikleri ve Su Kısıntısı Koşullarında Domates Bitkisinin Su Verim İlişkilerinin Belirlenmesi Öz PDF
Alper BAYDAR, Mustafa ÜNLÜ
Water Quality and Two-Way Effects in Terms of Animal Production Öz PDF
Mesut YILDIRIR
Standart Yağış İndeksi Yöntemi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kuraklık Analizi Öz PDF
Mete Özfidaner, Fatih Topaloğlu