TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi                               ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Publishedby
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central ResearchInstitute of SoilFertilizerandWaterResources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE

Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Mesut YILDIRIR

Yayın Kurulu / Editorial Board
Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN,  Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Prof. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkishand English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewedjournal
Yılda iki kez yayınlanır
Publishedtwotimes a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvuruları ve takibi; http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapılabilmektedir.


Cilt 9, Sayı 1 (2020)

İçindekiler

Makaleler

SPEI ve SPI İndisleri Kullanılarak İstanbul-Damlıca Deresi Havzasında Kuraklık Şiddetlerinin Analizi Öz PDF
Fatih BAKANOĞULLARI
Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Genotiplerinde Ekim Sıklığı ile Azotlu Gübrelemenin Haşhaş Yapraklarının Mineral Madde İçerikleri, Kapsül Verimi, Tohum Verimi ve Morfin Oranı Üzerine Etkisi Öz PDF
Birsen KARABÜK, Kudret KEVSEROĞLU, Zeynep DEMİR
Mısır Bitkisinin Verim Parametreleri ile Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Arasındaki Regresyon Modellerin Belirlenmesi Öz PDF
Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ
Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi Bitki Örtüsü Parametresinin Belirlenmesi Öz PDF
Reşat AKGÖZ, Kenan İNCE, Günay ERPUL
Pamuk Bitkisinde Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulamanın Toprak Sıcaklığı ve Toplam Kuru Madde (Biomass) Miktarına Etkisi Öz PDF
Öner ÇETİN
Yüksek Gerilim Hatlarının Tatlı Su Kaynaklarındaki Escherichia coli ve Koliform Bakterilerinin Canlılığına Etkisi Öz PDF
Kurtça Emin KAYA, Evrim SÖNMEZ