TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi                               ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Publishedby
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central ResearchInstitute of SoilFertilizerandWaterResources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE

Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Mesut YILDIRIR

Yayın Kurulu / Editorial Board
Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN,  Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkishand English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewedjournal
Yılda iki kez yayınlanır
Publishedtwotimes a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvurularınız ve takibini sadece  http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapabilmeniz için düzenleme yapılmaktadır.
Bu geçiş süreci içerisinde makalelerinizi veweb sitemizden indireceğiniz TELİF HAKKI FORMU nu doldurup imzalayarak geçici bir süre içineditor@topraksudergisi.gov.tr e-mail adresine göndermenizi rica ederiz.


Cilt 8, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Üreticilerin Toptancı Hallerine ve Hal Yasasına Bakış Açıları Öz PDF
Yasemi DEMİR
Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi Öz PDF
İLYAS YABAN, Turgay KABAY
Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Öz PDF
Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ
Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Patlıcan Bitkilerinde Klorofil, Yaprak Su Potansiyeli ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Aşılı Bitki Kullanımının Etkisi Öz PDF
Manar Talhouni, Şebnem Kuşvuran, Sevinç Kıran, Ş. Şebnem Ellialtıoğlu
İçme Suyu Kaynaklarında Hidrodinamik Kavitasyon Yöntemi İle Mikrobiyal Kirlilik Giderimi Öz PDF
Efsun DİNDAR
Biyokömür ve Fosfor Uygulamalarının Mısır ve Çeltik Bitkilerinin Gelişimi ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkileri Öz PDF
Emre Can KAYA, Hanife AKÇA, Mehmet Burak TAŞKIN, Moustapha Maman MOUNIROU, Tuğba KAYA
Çerikli Sulama Sahasında Toprak Tuzluluğunun Tahmininde Deterministik ve Stokastik Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanımı Öz PDF
Şeydagül ÖZDEMİR, Hikmet GÜNAL, Nurullah ACİR, Hakan ARSLAN, Kadir Aytaç ÖZAYDIN, Sultan Ergun KAHYAOĞLU, Aysel M. AĞAR