TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL

Toprak Su Dergisi                               ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Publishedby
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central ResearchInstitute of SoilFertilizerandWaterResources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE

Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK

Yayın Kurulu / Editorial Board
Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN,  Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkishand English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewedjournal
Yılda iki kez yayınlanır
Publishedtwotimes a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

ÖNEMLİ DUYURU
Toprak Su Dergisi’ne makale başvurularınız ve takibini sadece  http://dergipark.gov.tr/topraksu  üzerinden yapabilmeniz için düzenleme yapılmaktadır.
Bu geçiş süreci içerisinde makalelerinizi veweb sitemizden indireceğiniz TELİF HAKKI FORMU nu doldurup imzalayarak geçici bir süre içineditor@topraksudergisi.gov.tr e-mail adresine göndermenizi rica ederiz.


Cilt 7, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Makaleler

İyi Tarım Uygulamalarının Mandarin Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analiz Üzerine Etkisi: İzmir İli Örneği Öz PDF
Selçuk KARABAT, Başak AYDIN
Narlı Ovası Topraklarının Ağır Metal Kapsamı Üzerine Çimento Fabrikası Baca Tozlarının Etkileri Öz PDF
Kadir Saltalı, Recep Gündoğan, Ömer Faruk Demir, Zekeriya Kara, Tuğrul Yakupoğlu, Hüseyin Dikici, Kadir Yılmaz
Bursa Koşullarında Soya Fasulyesinin Su Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi1 Öz PDF
Burak Nazmi CANDOĞAN, Senih YAZGAN
Havucun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Sulama Suyu Tuzluluğu ve Kalsiyumun İnteraktif Etkileri Öz PDF
Ahmet Turhan, Neşe Özmen, Hayrettin Kuşçu
Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi Öz PDF
Neşe Üzen, Öner ÇETİN
Ankara Haymana Kızılkoyun Gölet Havzası Sediment Verimi Öz PDF
Oğuz DEMİRKIRAN, Yakup KÖŞKER, Suat AKGÜL, Oğuz BAŞKAN
Seyhan Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi Öz PDF
Mete Özfidaner, Duygu Şapolyo, Fatih Topaloğlu